ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 772 | 24 เมษายน 2560 09:19

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 106
ขบ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ขร.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.100/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.101/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.102/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.103/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.104/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.105/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.106/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.107/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.108/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.110/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.111/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.112/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.125/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.126/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.127/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.128/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.129/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.131/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.133/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.134/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.135/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.136/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.137/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.138/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.139/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.140/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.141/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.143/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.144/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.145/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.146/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.147/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.148/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.153/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.154/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.155/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.156/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.157/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.158/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.159/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.160/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.161/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.163/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.164/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.165/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.166/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.167/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.168/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.169/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.170/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.171/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.172/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.175/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.176/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.177/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.178/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1944/58
ไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.3062/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.3175/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3341/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.3387/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3487/60
ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3488/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.3489/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.3490/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3491/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3492/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.74/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.90/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.98/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.99/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.58/60
นัดฟังความเห็น
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.666/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
พ.74/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.75/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.76/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.77/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.78/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.79/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.80/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.81/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
อ.1015/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
อ.106/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
อ.154/61
ไต่สวนคำร้อง 1002
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.158/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
อ.160/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ.1704/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.1953/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2064/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2139/60
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10
อ.221/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.325/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
อ.364/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
อ.366/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
อ.410/61
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.426/61
สืบพยานโจทก์ประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.682/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.683/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.684/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.685/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.686/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.687/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.688/61
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.689/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.