ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

27

เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐   เวลา ๙ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม  นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดเดชอุดม  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ   ณ หอประชุม     ไพรพยอม  ณ  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี ...

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 71
ขร.23/56
นัดฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ศปก.อ.1/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1921/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2604/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2604/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2745/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2764/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2794/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2798/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2810/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1187/57
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.132/57
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3125/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3551/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3627/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3686/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3703/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3735/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3736/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3737/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3747/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3748/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3779/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3853/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3854/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3879/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3880/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.602/59
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.639/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.651/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.656/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.667/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.672/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.673/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.675/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.678/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3299/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3300/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3301/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3549/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2681/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2740/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1686/57
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3710/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3727/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3728/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3729/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3738/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3746/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3795/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3796/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3808/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3809/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3810/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3811/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3812/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3813/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3814/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3877/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.433/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.633/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.641/59
ไต่สวนคำร้อง/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.642/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.643/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.644/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.665/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.666/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.668/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.676/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.677/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3621/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ