ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดเดชอุดม จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” เรื่อง  การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในการอำนวยความยุติธรรม  โดยมี นางฉันทนา  วาพันสุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม  นำคณะข้าราชการตุลการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเดชอุดม  ร่วมโครงการ         ณ    โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม... 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ