ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

18

          วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๖.๓๐ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม  นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  หอประชุมอำเภอเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   และ เวลา ๑๘.00  นาฬิกา   นางฉันทนา  วาพันสุ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดมนำคณะ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเวตวันวิทยา  ตำบลเมืองเดช   อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี              

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ