หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
อ.869/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.744/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1469/58
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.172/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.173/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1021/56
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลชำระหนี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1109/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1127/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.166/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2044/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.610/55
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3