ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 1002 | 24 เมษายน 2560 09:19

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 92
ผบ.2601/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2602/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2603/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2604/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2625/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2626/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2627/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2628/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2629/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2630/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2632/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2728/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2729/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2730/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2731/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2732/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2733/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2734/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2735/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2736/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2737/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2738/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2739/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2740/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2741/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2742/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2743/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2744/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2745/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2746/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2747/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2748/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2749/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2753/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2754/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2757/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2758/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2759/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2760/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2761/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2762/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2763/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2764/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2765/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2766/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2767/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2768/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2769/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2770/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2771/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2772/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2773/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2774/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2775/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2776/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 08:30
ผบ.2777/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2778/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2779/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2780/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2781/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2782/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2783/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2784/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2785/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2786/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2787/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2788/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2789/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2790/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2791/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2792/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2793/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2795/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2796/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2799/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2803/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2804/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2805/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2806/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2807/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2808/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2809/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2810/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2811/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2812/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
ผบ.2813/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
พ.523/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
พ.524/61
สอบคำให้การ
เวลา 13:00
พ.525/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
พ.526/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13:00
พ.527/61
สอบคำให้การ
เวลา 13:00
อ.1307/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 08:30