ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม DetUdom Provincial Court - Thailand 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045361363 อีเมล์ dudc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

105

เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นางฉันทนา  วาพันสุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบังคับคดีผู้ประกัน ศาลจังหวัดเดชอุดม ในส่วนกิจกรรมที่ ๓  “การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว เจตนารมณ์ของการปล่อยชั่วคราว ความรับผิดตามสัญญาประกัน การบังคับคดีผู้ประกัน วิธีการหลังผิดสัญญาประกัน  การเจรจาหนี้ตามสัญญาประกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้นำชุมชนในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี... 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 49
รข.1/59
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2963/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1878/59
ฟังคำพิพากษา(ส)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1482/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.210/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2177/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2200/58
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2616/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1899/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1909/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2545/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2546/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2547/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2569/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2571/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2580/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2586/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2595/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2602/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2611/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2615/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2623/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2628/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2638/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2639/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2640/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2642/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2644/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2647/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2649/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2657/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2679/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2681/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2684/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2701/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2702/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2704/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2705/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2706/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2708/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2720/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2728/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2729/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2733/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2755/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2757/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2758/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.470/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.621/57
นัดฟังคำวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ