ศาลจังหวัดเดชอุดม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 866 | 24 เมษายน 2560 09:19

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
ผบ.150/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.172/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.183/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.185/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.287/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
ผบ.290/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.362/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.647/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.648/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.649/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.653/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.654/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.671/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.672/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.673/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.674/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.675/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.676/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.677/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.678/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.679/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.680/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.681/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.682/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.683/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.684/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.69/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.691/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.692/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.693/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.70/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.703/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.704/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.705/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.706/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.709/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.710/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.711/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.712/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.714/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.715/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.716/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.717/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.720/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.721/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.743/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.744/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.745/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.746/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.747/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.748/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.750/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.751/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.752/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.753/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.754/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.755/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.756/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.757/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.758/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.759/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.760/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.782/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.801/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.822/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.915/59
ไต่สวนคำร้องสวมสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.132/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.217/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.218/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.219/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.220/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.221/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.222/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.241/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.242/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.243/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.245/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.246/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.247/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.248/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.250/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.251/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.252/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.253/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.254/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.255/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.256/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.257/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.258/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.259/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.260/61
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.261/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.262/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.263/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.264/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.265/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.324/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2138/60
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 10
อ.806/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.