ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นางฉันทนา  วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม มอบหมายให้ นายปิยพงศ์  คงวัฒนานนท์  ผู้พากษาอาวุโสในศาลจังหวัดเดชอุดม   ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๗ อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้น  เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร         มหาภูมิพลอดุลยเดช  “บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๗ อุบลราชธานี