ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

ต้อนรับผู้พิพากษา

ต้อนรับผู้พิพากษา
  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นายกุฎาคาร  คำจันทร์ลา   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเดชอุดม นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดเดชอุดม  ให้การต้อนรับ นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม  และคณะผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลจังหวัดเดชอุดม