ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
      เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดเดชอุดม  จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมี นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้พิพากษา  ข้าราชการศาลจังหวัดเดชอุดม ณ อาคารศาลจังหวัดเดชอุดม…