ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.th

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ณ อ.น้ำขุ่น

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ณ อ.น้ำขุ่น
           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       “ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีนายประชา  ลิ้มวงษ์ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดมเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี