ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.th

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดเดชอุดมโดยนายสังสิทธิ์       นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงาน   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้พิพากษา พร?อมด?วยข้าราชการ เจ?าหน?าที่ศาลจังหวัด    เดชอุดม เข?าร?วมกิจกรรม ณ ลานหน?าอาคารศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี