ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045361290 โทรสาร 045251813 อีเมล์ dudc@coj.go.th

กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม 2560
                   เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร        ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดเดชอุดม      ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อจากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


เอกสารแนบ