ศาลจังหวัดเดชอุดม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม 999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร045-251583 โทรสาร 045-210871 อีเมล์ dudc@coj.go.th

เปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผู้กับผู้กระทำผิด

เปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผู้กับผู้กระทำผิด